Huurvoorwaarden

Wij streven ernaar de kwaliteit van onze kostuums zo hoog mogelijk te houden. Dat betekent dat wij van de huurder verwachten dat zij als een goed huisvader of moeder met de aan hen in bruikleen gestelde artikelen zullen omgaan.

Om te voorkomen dat er conflicten gaan ontstaan bij het halen of retour brengen van onze kostuums, hebben we de onderstaande huurvoorwaarden opgesteld. 

Door het huren van kleding of andere artikelen gaat de huurder akkoord met de hierna vermelde huurvoorwaarden.

 1. De huurder verplicht zich goed te zorgen voor de gehuurde artikelen. Als er schade of vermissing ontstaat, moet deze gemeld worden bij de inname.
 2. De gehuurde artikelen mogen niet voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt. In geval van twijfel dient u de verhuurder te raadplegen.
 3. Het is niet toegestaan om corsages met een speld in revers of andere tere stoffen te prikken. Corsages met een magneet zijn wel toegestaan
 4. De artikelen dienen te worden teruggebracht op het afgesproken tijdstip. Indien (zonder overleg) later terugbezorgd, wordt opnieuw huur berekend.
 5. Het is niet de bedoeling dat onze kleding door uzelf wordt gereinigd.
 6. Bij reserveringen van kleding, langer dan 14 dagen, dient een borg te worden betaald van 25%, deze wordt verrekend bij de betaling.
 7. De gehuurde artikelen dienen contant bij in ontvangstname te worden voldaan.
  (Let op: Er is geen mogelijkheid om te pinnen bij La Mascarade).
 8. Als de kleding bij terugkomst extreem vuil blijkt, worden reinigingskosten berekend. Bij normaal gebruik zijn de reinigingskosten bij de huurprijs inbegrepen.
 9. Schade wordt eveneens berekend. Onder schade wordt verstaan: beschadigingen, brand- en/of schroeivlekken, buitensporige vervuiling en het ontbreken van gehuurde onderdelen.
 10. Alle artikelen blijven altijd eigendom van La Mascarade
 11. La Mascarade is niet aansprakelijk voor schade/letsel ontstaan tijdens het dragen van kleding en/of accessoires.

Wij gaan er van uit dat bovenstaande informatie voor zich spreekt, en u zich hier ook in kunt vinden.

Mocht u het met een van onze voorwaarden niet eens zijn dan vernemen wij dat graag van u voordat u met onze kleding op stap gaat.

Wij staan altijd open voor een correcte afhandeling, want wij zien u en uw kennissen graag weer terug.

Veel plezier!!!

In speciale gevallen kan er buiten de normale openingstijden om een andere afspraak worden gemaakt.